De installatie bij Wanda Reiff

De presentatie bij Wanda Reiff in Bemelen is alweer achter de rug. Naast een serie Cyanotypie en van Dyke Brown prints was er een installatie te zien die ik speciaal voor de locatie had gemaakt en waar ik ruim een week ter plekke aan heb gewerkt.

Ik heb genoten van dit tijdelijke atelier in een landelijke omgeving. Het was heerlijk om contact te hebben met ‘buiten’ en elke kleine weersverandering direct te ervaren.

In de schuur ernaast hadden zwaluwen hun nest gemaakt en ze vlogen af en aan. Af en toe vergisten ze zich en vlogen ze bij mij de ruimte in wat tot gevolg heeft gehad dat een van de zwaluwen het werk mee heeft gesigneerd.

Dat zal ik in mijn atelier in Maastricht niet zo snel meemaken.

Detail van de installatie

Een antieke Marskaart was de basis voor de installatie. Ik heb de kaart opnieuw geïnterpreteerd. Het resultaat is een muurvullende collage die uit meerdere lagen is opgebouwd.

De onderste laag is een deel van een lijn van het marslandschap. Deze is uitvergroot en als schildering op de muur aangebracht. Daaroverheen zijn drie grote rollen rijstpapier bevestigd die op verschillende manieren zijn bewerkt.

Op een aantal plaatsen zijn uit de rollen vormen weggesneden waardoor de muurschildering zichtbaar wordt.

Van ander papier zijn vormen gesneden die gebaseerd zijn op landschapselementen en bergen en kraters. Deze zijn op de rollen vastgezet met grote steken blauw borduurgaren.

Het lijnenpatroon dat zo ontstaat vormt samen met de stukken papier het marslandschap.

Links in de installatie hangt een kleinere ingelijste collage. Dit werk is gebaseerd op de dezelfde Marskaart en is gemaakt tijdens mijn verblijf in het Vermont Studio Center.

De foto’s van de installatie zijn gemaakt door Bert Janssen.

Detail van de installatie

One more time: Please Wait – AUB Wachten

The exhibition at Wanda Reiff Contemporary Art is finished for some time now. Besides a series of Cyanotype and Van Dyke Brown prints I had shown an installation.

The installation was specifically made for the location and I had moved my studio for one week to the location. I really enjoyed working at this rural location, being in contact with ‘outside’ and feel every change in the weather.

Detail van de installatie

In the barn next to the one I was working in swallows had made their nests. The birds came and went all the time. Sometimes one of them made a mistake and flew into the one I was working in. The result is that the installation has been signed by one of the birds!

An antique map of Mars is starting point for the installation. I interpreted the map in my own way and the result is a huge collage which covers the complete wall.

Photography of the installation by Bert Janssen

Rijtje zonnen

Om mijn project te financieren had ik een crowdfunding actie op touw gezet. Elke sponsor kreeg een werk. Dit is een Van Dyke Brown afdruk die ik had gemaakt voor één van de sponsors bij haar thuis gefotografeerd.

A Van Dyke Brown print I made for one of the sponsors at her house.