Tijdens werkzaamheden aan de website is dit bericht per ongeluk naar de mailinglijst verstuurd. Excuses.

During maintenance of the website, this post was sent to the mailinglist by accident. Apologies.