Mare Insularum

OphangenLaatste hand

Het textielwerk is af en heeft inmiddels zijn bestemming bereikt. Het is mooi geworden en gelukkig is de nieuwe eigenaar er ook blij mee. Ik vond het een fijn project om aan te werken. Het was voor het eerst dat ik op deze manier stoffen heb verwerkt.

Interessant aan een werkproces als dit is de ontwikkeling die het werk doormaakt en die ik moet volgen. Ik kan van alles bedenken en voor me zien maar het uiteindelijke resultaat is altijd anders. Veel beslissingen kunnen pas op het moment zelf genomen worden en dan is het nog afwachten of ik tevreden ben met het resultaat. En dat is niet altijd het geval. Dus heb ik regelmatig delen uitgehaald en opnieuw gemaakt.

De titel Mare Insularum verwijst naar een gebied op de maan. Een kaart van dit gebied is uitgangspunt geweest voor dit werk. Het meest spannende is het als het werk wordt opgehangen: dan pas wordt zichtbaar hoe het werk en de omgeving op elkaar inwerken, of het werk ‘past’. Oordeel zelf maar. Daags nadat het werk mijn atelier had verlaten bleek dat het dak lekte. Natuurlijk precies op de plaats waar het werk al die tijd had gehangen. Perfecte timing dus…

Nathalie Brans, mei 2014.

Mare Insalarum

The fabric work is finished and has reached its destination. I am happy with the result and so is the new owner.
For me it was a nice project to work on. For the first time I have used textiles in this way.

The most interesting part of a proces like this is de development of the work. Seeing it evolve and follow this evolvement by making the right decisions. It is not hard to imagine what is should look like in the beginning. But in the end the result is always different from what I imagined. Many decisions can only be made in the moment. Sometimes they don’t turn out well and then I have to redo it. The most exciting moment is the moment the work is installed. Only then it will become clear if it ‘fits’ in its environment. See for yourself.

The title Mare Insularum refers to a region at the Moon. A map of this region has been starting point for this work. A few days after the work had left my studio it turned out the roof leaked. Exactly at the place where the work had hung…

Nathalie Brans, mei 2014.Nathalie Brans, mei 2014.