Privacyverklaring

Privacyverklaring Nathalie Brans, St. Josephstraat 71A03, 6227SK Maastricht

Ik doe mijn uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.
Welke gegevens verzamel ik?
Via het inschrijfformulier kunt u zich abonneren op mijn mailinglijst. Daarvoor vraag ik uw naam en emailadres. Deze gegevens gebruik ik om u op de hoogte te houden van mijn werkzaamheden als kunstenaar. Enkele malen per jaar kunt u hier een email over verwachten.

Indien u een werk koopt via mijn website heb ik daarvoor ook uw adresgegevens nodig. Deze zal ik gebruiken om het gekochte kunstwerk naar op te sturen. Daarna zal ik deze woonadresgegevens maximaal 1 maand bewaren.

Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze nooit aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
De gegevens zijn opgeslagen op mijn computer die beveiligd is met een wachtwoord en beveiligingssoftware die up to date wordt gehouden.

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten alle tijde het recht om een door u gegeven toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nathalie Brans maart 2019